Chính sách đổi trả - bảo hành

Chính sách đổi trả và bảo hành

- Điều kiện đổi trả : khách hàng có thể đổi hoặc trả hàng trong ṿng 7 ngày tính từ ngày mua khi sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất không dùng được.

- Quy tŕnh đổi trả : Khách hàng đem sản phẩm đến cửa hàng để nhân viên kiểm tra và đổi hàng cho quư khách.

- Khi đổi hàng, tùy vào mức giá chênh lệch của từng sản phẩm , quư khách sẽ phải bù thêm tiền với sản phẩm giá cao hơn hoặc sẽ nhận lại tiền nếu sản phẩm sau có giá thấp hơn sảm phẩm mang đổi

- Điều kiện bảo hành: Các sản phẩm của cửa hàng bảo hành 6 tháng và 12 tháng theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất (quư khách vui ḷng xem kỹ và giữ phiếu bảo hành của sản phẩm)

- Quy tŕnh bảo hành: Nếu sản phẩm mới mua trong ṿng 7 ngày, cửa hàng sẽ đổi sản phẩm mới cho khách hàng nếu lỗi do nhà sản xuất, Sau thời gian 7 ngày tuqwf ngày mua, với các sản phẩm gặp lỗi, Công ty sẽ gởi sản phẩm về nhà sản xuất để sửa bảo hành cho khách hàng.